Galeria Naprzeciw rozpoczęła swoją działalność wiosną 2003 r. jako alternatywna przestrzeń prezentacji sztuki – wychodząc naprzeciw młodym artystom, studentom i pedagogom uczelni artystycznej, naprzeciw innym galeriom, naprzeciw wszystkim zainteresowanym.
   Idea Naprzeciw oraz prezentowane w niej prace pozostają w szczególnym związku z miejscem, którego specyfikę wyznacza sytuacja architektoniczna dwóch równoległych sal, z dwoma osobnymi wejściami prowadzącymi bezpośrednio z podwórza. Przestrzeń Naprzeciw – na co dzień pracownia artystyczna, a więc obszar poszukiwań twórczych, dyskusji, sprawdzania nowych rozwiązań – na czas prezentacji zamienia się w autonomiczną przestrzeń wystawienniczą.

   Wystawy odbywają się zawsze w niedzielę, od roku 2009 także i w ponie-działek, w godzinach od 12:00 do 16:00. Krótki czas prezentacji uwarunko-wany kontekstem miejsca sprawia, że wystawy mają charakter niepowtarzal-nego wydarzenia – stwarzają możliwość bezpośredniego spotkania z twórcą, rozmowy, wymiany doświadczeń.

   Naprzeciw nie ma określonego programu, nie pokazuje artystów jednego pokolenia, nie jest związana z określonym medium artystycznym czy specyficzną estetyką. Istotę stanowi odpowiedzialna, indywidualna i krytyczna postawa zapraszanego artysty, jego otwartość na to, co w sztuce aktualne    i ważne. Galeria to nie tylko miejsce wymiany idei, języków artystycznych oraz różnych wizji świata. To także forum przenikania się odmiennych kontekstów kulturowych – obok artystów polskich gościli w Naprzeciw wielokrotnie artyści zagraniczni: z Japonii, Kanady, Niemiec, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Syrii czy Zambii.

Naprzeciw działa we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.


Ul. Solna 4 UAP 61-758 Poznań tel. +48 61 8531181 e-mail naprzeciw(at)googlemail.com

NAPRZECIW © 2014
 
NAPRZECIW
 
PL / ENG WYSTAWY ARTYŚCI PUBLIKACJE WYDARZENIA