NAPRZECIW
 
ARTISTS PUBLICATIONS
Jakub Bogatko  Unfrequent
 
       Jakub Bogatko, absolwent Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych UAM. Dyplom magisterski pod kierunkiem  prof. Jarosława Kozłowskiego. W swoich poszukiwaniach artystycznych łączy ze sobą różne formy artykulacji, takie jak rzeźbę, wideo, dźwięk, światło, interaktywne elementy elektroniczne i mechaniczne. Jest pedagogiem w ZSPB w Tarcach na kierunku Technik Organizacji Reklamy.
 
      Przygotowywana wystawa będzie pierwszym pokazem artysty w Naprzeciw.        O tytule najnowszej pracy powstającej specjalnie z myślą o przestrzeni galerii Jakub Bogatko pisze:
       Unfrequent – wiąże się z pewnym paradoksem, częstotliwością fali podlegającej transformacji poprzez pewne czynniki co jest  w tej formie nieczęste(rzadkie) a z drugiej strony w wielu aspektach powszechne.(…) tworząc swoje instalacje-maszyny staram się przenieść do świata fizycznego kształty funkcjonujące w mojej wyobraźni dlatego zawsze punktem wyjścia dla danej pracy jest forma lub struktura spójna z moją percepcją na tyle, by stanowić inspirację do dalszego działania.
 
 
 
 
PL / ENG EXHIBITIONS NEWS & EVENTS